Legaten en de legitieme

Vraag van de week

Getty Images

Mijn vader heeft een flink aantal legaten in zijn testament opgenomen. Zoveel, dat ik vrees dat hij me op die manier heeft willen onterven. Kan ik wat doen tegen die legaten?

Een legaat is een schuld in de nalatenschap van uw vader. Deze schulden moeten eerst uitbetaald worden; wat rest is de erfenis. Maar het legaat is wel een ander soort schuld dan bijvoorbeeld een hypotheek. De hypotheek moet gewoon betaald worden net als belastingschulden of de uitvaart die nog betaald moet worden. Legaten ook, maar anders dan deze schulden tellen deze niet mee bij het bepalen van de grootte van de legitieme portie.

Wanneer uw vader zoveel legaten met een zo grote waarde heeft opgenomen in zijn testament dat er voor u niets of te weinig overblijft, dan kunt u namelijk een beroep doen op uw legitieme portie. De legitieme portie berekent u door eerst de legitimaire massa vast te stellen. Deze bestaat uit dat wat de overledene nalaat (bezit min schuld), plus alles wat aan kinderen bij leven is geschonken plus alles dat de laatste vijf jaar voor overlijden aan derden is geschonken.

De kosten van de uitvaart mogen daar nog op in mindering worden gebracht. De legitieme portie is vervolgens de helft van het erfdeel op basis van de legitimaire massa.Blijkt dat door de legaten uw legitieme portie niet volledig uitgekeerd kan worden dan wordt er op de legaten ingekort. Dat wil zeggen dat de legatarissen minder ontvangen, dit heet inkorten. Het inkorten gebeurt naar rato, dus alle legatarissen krijgen minder naar mate van de grootte van het toegekende bedrag. Voor u blijft er ondanks de vele legaten in het testament van uw vader altijd het recht om de legitieme porie op te eisen. Als onterven het doel van uw vader was, dan heeft hij het verkeerde instrument gekozen. Maar u krijgt uiteindelijk wel minder dan wettelijk erfdeel.

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel