Zorg te duur voor 8%

Getty Images

Acht procent van de mensen heeft vorig jaar afgezien van minimaal één vorm van zorg vanwege de kosten. Dit is evenveel als de afgelopen vier jaar. Daarvoor zagen meer mensen af van zorg vanwege de kosten, in 2016 zelfs zestien procent. Het gaat daarbij om afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het Nivel heeft de acht procent die om financiële reden afziet van zorg onderverdeeld. Vier procent  heeft vanwege de kosten geen arts bezocht, vier procent heeft afgezien van een behandeling en twee procent heeft afgezien van medicijnen. Sommige van deze patiënten zien af van twee of drie vormen van zorg vanwege de kosten.

Wachttijd
Het Nivel heeft ook de wachttijd voor de medisch specialist onderzocht. Ongeveer de helft van de patiënten heeft minder dan vier weken hoeven wachten. Drie op de tien patiënten moet tussen de één en twee maanden wachten. Het aantal patiënten dat langer dan twee maanden moest wachten op een specialist is flink gegroeid vergeleken met 2016: van negen procent in 2016 naar zestien procent in 2021.
 

Auteur 
  • Perry van Dijk